Nuttige links

FamilytreeDNA Op deze site vind je alle gegevens over de verschillende DNA-testen en de daarvoor gebruikte test kits.
Ook de prijzen zijn daar te vinden, afhankelijk van het aantal onderzochte 'markers'. Voor ons doel hebben we gekozen voor een onderzoek op 37 markers. Let er bij het aanvragen van een test op, dat deelname aan een 'surname project' beduidend voordeliger is dan een individuele test.
Genographic Project Hier is achtergrondinformatie te vinden over het onderzoek naar bewegingen van vroege voorouders over de aardbol. Hoe worden de DNA-profielen van honderdduizenden mensen gebruikt om hierin inzicht te krijgen. Begrippen als 'Haplogroep', 'clades' en 'subclades' worden hier uitgelegd.
Familienamenbank Deze site geeft de verspreiding van familienamen in Nederland, gebaseerd op de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007. Door hier de naam 'Van Staveren' in te voeren, wordt zichtbaar waar in ons land naamgenoten woonden. Ter vergelijking zijn ook de gegevens van de volkstelling van 1947 opgenomen. Uiteraard kan hier ook op andere namen gezocht worden. De Nederlandse Familienamenbank is een samenwerkingsproject van het Meertens Instituut en de Universiteit van Utrecht.