Bakermat Moordrecht

De familienaam Van Staveren komt wereldwijd volgens de 'World Names Profiler' ongeveer 1660 maal voor. Daarvan bevinden zich ruwweg 1400, dat is 82,5 %, in Nederland. Die 1400 stammen uit een aantal verschillende families, waarvan de samenhang niet is aangetoond.

Hoewel de naam doet vermoeden dat de oorsprong van de Van Staverens in of bij het stadje Stavoren moet worden gezocht, is een dergelijk verband nooit gevonden, zelfs een afstamming uit Friesland is niet aangetoond. Wel hebben later naamgenoten zich in Friesland gevestigd, maar dat gebeurde ver nadat de familienaam voor het eerst werd aangetroffen.

Zekerheid bestaat over de nakomelingen van Pieter van Staveren die op 4 november 1731 in de Remonstrantse kerk te Moordrecht trouwde met Adriaantje Huiberts de Wilde. In het trouwboek staat van hem vermeld, dat hij 'JM' (jongeman) uit Moordrecht is. Dat wil zeggen dat hij er woonde en niet eerder gehuwd was. Maar hij is niet in het doopboek van Moordrecht te vinden, en er zijn in Moordrecht vr 1731 geen andere Van Staverens aangetroffen. Hij moet dus van elders naar Moordrecht zijn gekomen op enig moment vr het huwelijk.

In het doopboek van Zwammerdam komt een Pieter voor, gedoopt op 31 oktober 1683 als zoon van Arij Jacobs van Staveren en Hillegond Pieters de Vries. Weliswaar is deze Pieter betrekkelijk oud, 48 jaar bij zijn huwelijk, maar bij zijn kinderen kloppen alle vernoemingen volgens de regels. Arij naar zijn vader, dan Cornelia naar de moeder van zijn vrouw, dan Huibert naar de vader van zijn vrouw, vervolgens Dirk naar zijn oudste broer en ten slotte weer een Kornelia daar de eerste is overleden. En JM betekent alleen maar dat hij niet eerder getrouwd was, jong hoeft hij niet te zijn voor deze kwalificatie. Zwammerdam is hemelsbreed slechts 15 km van Moordrecht verwijderd. Er is dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat dit de juiste Pieter is. Ik heb daarom deze Zwammerdamse voorvader aan de parenteel toegevoegd.

Het genealogisch overzicht van deze nakomelingen wordt in de vorm van een parenteel weergegeven. Deze parenteel is beperkt tot 8 generaties om de privacy van nog levende familieleden te beschermen. Waar in die acht generaties nog levende personen voorkomen zijn zij om dezelfde reden met N.N. aangeduid zonder vermelding van verdere gegevens.

Recent uitgevoerd DNA-onderzoek heeft grote delen van deze afstamming genetisch bevestigd. Bovendien is daaruit de zg. haplogroep van deze familie komen vast te staan als de groep R1b1a2a1a1a4. Daaruit is volgens het 'Genographic Project' van het National Geographic Magazine in grote lijnen aan te geven hoe de verre voorouders van deze familie na hun vertrek uit Afrika ca. 50.000 jaar geleden over de aardbol zijn getrokken tot zij in onze contreien zijn aangeland.
Overigens is later nog een andere tak Van Staveren naar Moordrecht gekomen, waarmee tot dusver geen enkele familierelatie is gebleken. Het betreft een Joannes van Staveren, die in op 1 augustus 1752 in Rotterdam is geboren als zoon van Gerbrant van Staveren en Cornelia Angenita Dorothea van Herzeele. Hij trouwt op 25 december 1789 in Moordrecht met Martha Rip. Zijn beroep wordt dan opgegeven als schout, hij was notaris te Moordrecht van 1779 tot 1837 en van 1825 tot 1832 is hij burgemeester van Moordrecht. Na het overlijden van Martha Rip in 1793 hertrouwt hij op 7 september 1794 met Johanna van Heemstee. Hij overlijdt op 8 maart 1837 te Moordrecht. Uit zijn twee huwelijken zijn 10 kinderen geboren, waarvan er vijf jong zijn overleden.